عضویت رایگان=1000 تومان هدیه عضویت با امکان درامد از زیر مجموعه های سطح اول و دو

4. به مناسبت عید (جمعه) و حسن نیت شمادرانتخاب ستمپی برای کسب درآمد در هنگام فعال شدن حساب شما مبلغ10000 ریال به حساب شما در سایت افزوده می شود.

5. به مناسبت سال حماسه اقتصادی وامیدجهش به سوی پیشرفت هر گاه یک کاربر توسط لینک اختصاصی یا لینکهای بازاریابی شما وارد سایت ستمپی شود و در بخش بازاریابی ثبت نام نماید و حساب خود را فعال کند 1000 ریال به حساب شما در سایت افزوده می شود.

6. به مناسبت !سابقه وزین تاریخی ایران درمدیریت جهانی! هر گاه یک کاربر توسط لینک اختصاصی یا لینکهای بازاریابی یکی از زیرمجموعه های سطح اول شما وارد سایت ستمپی شود و در بخش بازاریابی ثبت نام نماید و حساب خود را فعال کند 500 ریال به حساب شما در سایت افزوده می شود.

7. به ازای هر تبلیغ کننده (درج بنر پایین صفحات) که به سایت معرفی کنید 70% پورسانت دریافت می نمایید. به عنوان مثال اگر فردی را به سایت معرفی کنید و او با درج یک بنر، 1,000,000 ریال به سایت پرداخت کند، 70% آن مبلغ به حساب شما افزوده می شود

گروه تولیدی و بازاریابی تجهیزات ایمنی و ابزار

لینک عضویت در ست مپی/ 0 نظر / 22 بازدید